Tarieven particulieren

  • Supervisie & Coaching

Kennismaking en intake € 40 + verdere gesprekken € 75 per uur (exclusief 21% BTW).

De onkosten van Supervisie of Coaching kun je op basis van je contract of je CAO bijna altijd vergoed krijgen van je werkgever. Vaak is de bestede tijd wel voor eigen onkosten.
 

  • Levensgesprekken

Kennismakingsgesprek a.d.h.v een Enneagram type-interview + 3 vervolggesprekken van 1 uur.
Totaalprijs: € 175


Tarieven organisaties 

  • Supervisie & Coaching      individueel, € 80 per uur (exclusief 21% BTW)
  • Training & Gespreksleider groep, € 90 per uur (exclusief 21% BTW)


Reistijd buiten Zwolle wordt in rekening gebracht op basis van uurtarief van € 80.
Reiskostenvergoeding: € 0,28 per kilometer of werkelijk gemaakte OV-onkosten.

 

Verder zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing:

Algemene voorwaarden en Klachtenregeling voor particulieren (PDF)

Algemene voorwaarden en Klachtenregeling voor organisaties (PDF)