Met de professionalisering en (verplichte) registraties binnen het Sociaal Domein, zijn het aantal trainingen flink toegenomen. Een mooie zaak wanneer ze bijdragen aan verbeterd effect op de lange termijn.

Wanneer organisatie en deelnemers samen zorgdragen voor het blijvend toepassen van verworven kennis en vaardigheden, en inhoud en afgesproken proceslijnen goed geborgd worden, zal het resultaat het grootst zijn. 
Hier werk ik graag aan mee!


Thema's en doelgroepen binnen Jeugdzorg waarbij u aan mij een zeer ervaren trainer hebt: 

 • Training Professionele autonomie (Beroepscode, Tuchtrecht en Moreel beraad)
       Met aandacht voor o.a.: 
            - eigen en professionele waarden en het wegen daarvan;
            - wat betekent professionele autonomie wel en niet;
            - oefenen met een stappenplan Moreel beraad om eigen dilemma scherp te krijgen en eigen besluit helder te onderbouwen.
   
 • Voorbereiding en bijscholing Pleegouders
       Thema's: hechting, verlies en rouw, samenwerking (pleeg)ouders, loyaliteit, enz.

 • Reflectie (verdiepen en stimuleren)

Ik ben beschikbaar voor trainingen, workshops, thema-avonden.


De eigenheid van uw organisatie kan natuurlijk aanleiding geven tot een andere vraag (specifieke thema's), daarover kom ik graag met u in gesprek.

Wanneer u als organisatie uw vrijwilligers wilt ondersteunen of stimuleren met een training, dan ben ik u ook graag van dienst.

Hoe blijf ik overeind?
‘Overlevingskunst in de Jeugdzorg’

Vergroot je eigen regie vanuit een praktisch filosofisch perspectief

Vanuit co-productie met Niranyana Jayamary een Verdiepingsmodule Praktische filosofie voor ervaren jeugd- en gezinsprofessional (SKJ-accreditatie binnenkort duidelijk)

Drie dagdelen in Najaar 2019 of Voorjaar 2020
Dinsdagmiddag in Driebergen/Utrecht & Vrijdagmorgen in Zwolle

Met themagerichte en verdiepende gesprekken gaan we 3 thema's uit de werkpraktijk uitdiepen m.b.v. jullie eigen ervaringen en actualiteit. Hierbij gaat het om een combinatie van een beschouwende en een beslissende kijkrichting en is het doel je eigen regie te vergroten.

De eigen ervaring staat centraal. Met verschillende werkvormen, verdiepend gesprek en gepaste humor richten we ons o.a. op pittige thema's als:

 • Cliëntvertrouwen behouden <-> Samenwerking met andere professionals
 • Verantwoordelijk voelen <-> zijn; omgaan met schuldgevoel
 • Hoge werkdruk en de mogelijke stap naar afwijkende besluiten   

Eigen actualiteit en dilemma's blijven daarnaast zeker ook welkom!

Voor meer informatie kun je mij mailen bericht@agneshoving.nl en ook Niranyana, info@filosofie.niranyana.nl