Met de professionalisering en (verplichte) registraties binnen het Sociaal Domein, zijn het aantal trainingen flink toegenomen. Een mooie zaak m.i. wanneer ze vooral ook bijdragen aan een verbeterd effect op de lange termijn.

Wanneer organisatie en deelnemers samen zorgdragen voor het blijvend toepassen van verworven kennis en vaardigheden, en inhoud en afgesproken proceslijnen goed geborgd worden, zal het resultaat het grootst zijn. 
Hier werk ik graag aan mee!


Thema's en doelgroepen waarbij u aan mij een ervaren trainer hebt: 

 • Training Moreel beraad (Beroepscode, Tuchtrecht, Professionele autonomie)
       Met aandacht voor o.a.: 
            - eigen en professionele waarden en het wegen daarvan;
            - wat betekent professionele autonomie wel en niet;
            - oefenen met een stappenplan Moreel beraad om eigen dilemma scherp te krijgen en eigen besluit helder te onderbouwen.
   
 • Reflectie (verdiepen en stimuleren)

Ik ben beschikbaar voor trainingen, workshops, waar helpend ook on-line.


De eigenheid van uw organisatie kan natuurlijk aanleiding geven tot een vraag rond specifieke thema's, daarover kom ik graag met u in gesprek.

Wanneer u als organisatie uw vrijwilligers wilt ondersteunen of stimuleren met een training, dan ben ik u vanuit jarenlange ervaring in het werken met vrijwilligers ook graag van dienst.

Hoe blijf ik overeind?
‘Overlevingskunst voor de Jeugdzorg’

Vergroot je eigen regie vanuit een praktisch filosofisch perspectief

Verdiepingsmodule Praktische filosofie voor ervaren jeugd- en gezinsprofessional. 

Drie dagdelen (9 - 12.30 uur of 13 - 16.30 uur);
          In Zwolle, Driebergen en ook digitaal mogelijk in deze Corona-tijden;
                    Prijs: € 525,- (geheel);   € 175,- (per losse module). 
SKJ-link. Accreditatie: 11,5 punten voor 't geheel. Bij losse modules: 3,75 punten voor 1 of 3, en 4 punten voor module 2.

Met themagerichte en verdiepende gesprekken gaan we 3 thema's uit de werkpraktijk uitdiepen m.b.v. jullie eigen ervaringen en actualiteit. Hierbij gaat het om een combinatie van een beschouwende en een beslissende kijkrichting en is het doel je eigen regie te vergroten.
Met verschillende werkvormen, verdiepend gesprek en helpende humor richten we ons op pittige thema's als:

 • Cliëntvertrouwen behouden <-> Samenwerking met andere professionals
 • Omgaan met schuldgevoel; verantwoordelijk voelen of zijn?
 • Hoge werkdruk en de mogelijke stap naar afwijkende besluiten   

Eigen actualiteit en dilemma's blijven daarbij welkom.

Voor meer informatie kun je mij mailen bericht@agneshoving.nl en ook co-trainer Niranyana info@filosofie.niranyana.nl (06 2494 2069)

Welkom!