Met de professionalisering en verplichte registraties binnen de verschillende sectoren van het sociaal domein, zijn het aantal trainingen flink toegenomen. Een mooie zaak wanneer ze bijdragen aan verbeterd effect op de lange termijn.

Wanneer organisatie en deelnemers samen zorgdragen voor het blijvend toepassen van verworven kennis en vaardigheden, en inhoud en afgesproken proceslijnen goed geborgd worden, zal het resultaat het grootst zijn. 
Hier werk ik graag aan mee!

Momenteel werk ik als trainer met trainingen die elders ontworpen en geaccrediteerd zijn.

Thema's en doelgroepen binnen Jeugdzorg waar ik ervaring mee heb, zijn bijv.:

 • Training Professionele autonomie (Beroepscode, tuchtrecht en Moreel beraad)
       Met aandacht voor: 
            - eigen en professionele waarden en het wegen daarvan;
            - wat betekent professionele autonomie wel en niet;
            - oefenen met een stappenplan om onderbouwd te kunnen beslissen.
   
 • Voorbereiding en selectie Pleegouders
       Thema's: hechting, verlies en rouw, samenwerking (pleeg)ouders, loyaliteit, enz.

 • Reflectie (verdiepen en stimuleren)

Ik ben beschikbaar voor trainingen, workshops, thema-avonden.

Graag stem ik verder met u af over de eigenheid van uw organisatie en specifieke thema's.